Kuzey Kıbrıs

Ikamet bilgiler

Ikamet bilgiler

BAŞVURU SÜRECİ

 

İkamet izni başvuruları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte verilmiş olan vize süresinin başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde başvuran yabancıların ikamet adresinin bulunduğu bölgeden sorumlu İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliğine yapılır.

 

Devam eden bir ikamet izninin yenilenmesi için yapılacak başvurular, mevcut ikamet izin süresinin dolmasından en erken altmış gün önce en geç yirmi gün önce yapılır.

 

Yapılmış olan başvurular, öncelikle İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliği tarafından değerlendirilerek, ikamet izni verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli görüşü de içerecek şekilde, Muhaceret Dairesine en geç on gün içerisinde ulaştırılır.

 

Başvurunun Daire 'ye ulaştırılmasından sonra, başvuru sahibi tarafından olumlu sağlık raporu Daire 'ye ulaştırılır ve ileri bir incelemeye gerek olmaması halinde, o tarihte ikamet izni düzenlenir.

 

Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde olumlu sağlık raporunun Daire'ye başvuru sahibi tarafından ulaştırılmaması halinde, başvurana başvurusunun reddedilmiş olduğuna ve beş gün içerisinde çıkış yapması gerektiğine dair kısa mesaj gönderilir. Beş gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci günün dolmasından itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında yasadaki para cezaları uygulanır.

 

İkamet izninin her bir türü için gerekli olan bilgi ve belgeler Daire tarafından tespit edilip kurumsal internet sitesinde https://icisleri.gov.ct.tr/ yayınlanır.

 

Daire'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru imkânı tanınması halinde, başvurular bu yolla yapılacaktır.

İndirilenler